Pomáháme a podporujeme

Datum: 14. 04. 2015

Ve stránce: Postelia – český výrobce postelí a zdravotních matrací

Postelia pomáhá a podporuje projekty, které pomáhají potřebným. Není nám lhostejné, co se děje kolem nás. Za dobu naší existence jsme podpořili mnoho projektů v oblasti sociálních služeb, vzdělávání, životního prostředí, kultury a sportu.

Podmínky podpory

Nejraději podporujeme regionlní projekty v Táboře a okolí, odkud pocházíme. Z principu podporujeme pouze projekty zaštítěné důvěryhodnými partnery a nepodporujeme žádné individuální výdaje.

Komu pomáháme

Dejme dětem šanci

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je členem AVPO - Asociace veřejně prospěšných organizací. AVPO sdružuje neziskové organizace, jejichž hlavními prioritami jsou transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně prospěšné činnosti. Pomáháme dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Usnadňujeme jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Postelia je patronem a pravidelně daruje matrace a lamelové rošty potřebným dětem.

Cheiron T

Cheiron T, o.p.s. pracuje s dětmi, mladými lidmi, třídními kolektivy, rodinami, romskou komunitou, odbornou a laickou veřejností.
Služba je zaměřena na děti a mladé lidi ve věku od 6 do 26 let bez rozdílu rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, sociálního postavení a životních názorů, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Postelia pomáhá finančními přízpěvky.

Karolína Dvořáčková

Karolínka a její mainka se staly obětmi autonehody kterou jsme nezavinily.
Karolínka zůstala ochrnutá a nyní se snaží postupně její stav zlepšovat. Karolínce jsme darovali potřebný polohovací lamelový rošt.

 

Koho podporujeme

Postelia pravidelně podporuje kulturní a sportovní akce.

Tomáš Peterka, závodník Moto